درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جنگ رسانه ای و عملیات روانی دشمن در وضعیت کرونا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جنگ رسانه ای و عملیات روانی دشمن در وضعیت کرونا
نوع دوره :
ماهیت دوره : ویروس کرونا
سطح دوره :

سرفصل

اهداف