برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10024-99-1921
مدیریت بحران در رسانه‌های اجتماعی
مدیریت رسانه در خانواده - کرمان
01 ساعت
از 99/11/15
تا 99/11/15
رایگان
59آموزش کرمان ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی