پرتال آموزش نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی

نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10010-98-338
کلیات سواد رسانه
آموزش مقدماتی سئو
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش تهران
B10010-98-343
خبرنویسی مقدماتی
خبرنگاری مقدماتی تهران ۲
0 ساعت

رایگان
592آموزش تهران ثبت نام
ثبت نام
B10010-98-346
کلیات سواد رسانه
آموزش SEO
1 ساعت

رایگان
258آموزش تهران ثبت نام
ثبت نام
B10010-98-365
کلیات سواد رسانه
تربیت مدرس سواد رسانه تهران
12 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش تهران
B10018-99-437
سواد رسانه ای
راه‌های مقابله با شیوع کرونا_استان سمنان
0 ساعت
از 99/01/23
تا 99/01/26
رایگان
98آموزش سمنان ثبت نام
ثبت نام
B10018-99-438
سواد رسانه ای
مسائل تربیتی در شرایط حضور مستمر در خانه_استان سمنان
0 ساعت
از 99/01/24
تا 99/01/26
رایگان
100آموزش سمنان ثبت نام
ثبت نام
B10027-99-434
سواد رسانه ای
راه های مقابله با شایعات کرونایی استان گلستان
0 ساعت
از 99/01/24
تا 99/01/25
رایگان
59آموزش گلستان ثبت نام
ثبت نام
B10033-99-435
جنگ نرم
راههای مقابله با شایعات کرونایی (استان همدان)
2 ساعت
از 99/01/24
تا 99/01/24
رایگان
55آموزش همدان ثبت نام
ثبت نام
B10033-99-436
کلیات سواد رسانه
راههای مقابله ب شیوع ویروس کرونا (استان همدان)
0 ساعت
از 99/01/25
تا 99/01/25
رایگان
38آموزش همدان ثبت نام
ثبت نام
B10020-99-433
راه کارهای مقابله با شایعات کرونا
از شایعه تا واقعیت - فارس
0 ساعت
از 99/01/26
تا 99/01/26
رایگان
698آموزش فارس ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف