پرتال نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی

نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10010-98-338
کلیات سواد رسانه
آموزش مقدماتی سئو
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش تهران
B10010-98-343
خبرنویسی مقدماتی
خبرنگاری مقدماتی تهران ۲
0 ساعت

رایگان
190آموزش تهران ثبت نام
ثبت نام
B10010-98-346
کلیات سواد رسانه
آموزش SEO
1 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش تهران
B10010-98-365
کلیات سواد رسانه
تربیت مدرس سواد رسانه تهران
12 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش تهران
B10012-99-635
رصد و تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی
رصد در فضای مجازی- شهرستان اردل
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-636
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- شهرستان بروجن
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-637
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- شهرستان لردگان
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-658
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- شهرستان کیار
2 ساعت

رایگان
38آموزش چهارمحال و بختیاری ثبت نام
ثبت نام
B10012-99-670
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- شهرستان کوهرنگ
2 ساعت

رایگان
35آموزش چهارمحال و بختیاری ثبت نام
ثبت نام
B10012-99-730
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه اول-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
۱ تا ۱۰ از ۳۶ ردیف