پرتال نسرا

نسرا

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

هفتمین دوره تخصصی نسرا
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
استعلام گواهینامه و سوابق آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

دستورالعمل آموزش استفاده از ویدیو کنفرانس(adobe connect) دستورالعمل راهنمای استفاده از سامانه نسرا