برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10012-99-976
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- دانشجویی- چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10022-99-871
شناخت کلیات فضای مجازی
آموزش مقدماتی -استان قم
15 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش قم
B10024-99-1808
کلیات سواد رسانه
مهارت سواد رسانه -کرمان
0 ساعت
از 99/11/08
تا 99/11/08
رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش کرمان
B10015-99-2086
سواد رسانه ای
روش های تربیتی حضرت فاطمه (س) و روش های تربیتی امروز -بجنورد
2 ساعت
از 99/11/08
تا 99/11/08
رایگان
56آموزش خراسان شمالی ثبت نام
ثبت نام
B10015-99-2089
سواد رسانه ای
تولید محتوا _راز و جرگلان
2 ساعت
از 99/11/08
تا 99/11/08
رایگان
57آموزش خراسان شمالی ثبت نام
ثبت نام
B10015-99-2094
سواد رسانه ای
راهکار ها وشگرد های رسانه ای دشمن _جاجرم
2 ساعت
از 99/11/09
تا 99/11/09
رایگان
55آموزش خراسان شمالی ثبت نام
ثبت نام
B10015-99-2098
سواد رسانه ای
ارتقای سواد رسانه ای مردم در عصر جنگ های شبکه ای _گرمه
2 ساعت
از 99/11/11
تا 99/11/11
رایگان
58آموزش خراسان شمالی ثبت نام
ثبت نام
B10003-99-2058
جنگ نرم
دوره محتوایی صعود چهل و دو ساله _شهرستان عجب شیر
2 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
212آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
B10003-99-2059
جنگ نرم
دوره محتوایی صعود چهل و دو ساله _شهرستان مراغه
4 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
379آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
B10003-99-2060
جنگ نرم
دوره محتوایی صعود چهل و دو ساله _شهرستان شبستر
2 ساعت
از 99/11/12
تا 99/11/30
رایگان
195آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴۳ ردیف