برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10012-99-635
رصد و تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی
رصد در فضای مجازی- شهرستان اردل
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10018-99-2057
کلیات محتواسازی و آموزش مقدماتی محتواسازی متنی
دوره آموزشی با نرم افزار متن نگار/سمنان
0 ساعت
از 99/11/12
تا 99/11/22
رایگان
128آموزش سمنان ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف