پرتال نسرا

نسرا

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کشاورزی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کشاورزی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : تربیت مدرس
سطح دوره :
مدت : 1 ساعت

سرفصل

  • آموزشی

اهداف