پرتال نسرا

نسرا

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آموزش ACDL در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آموزش ACDL
نوع دوره :
ماهیت دوره : آموزش نرم افزارهای کاربردی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف