برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10007-99-2032
دانش آموزان
کرسی آزاد اندیشی انقلاب - دانش آموزی البرز
05 ساعت
از 99/11/14
تا 99/11/14
رایگان
464آموزش البرز ثبت نام
ثبت نام
B10024-99-1919
دانش آموزان
ضرورت سواد رسانه در دانش اموزان - کرمان
01 ساعت
از 99/11/29
تا 99/11/29
رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش کرمان
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف