درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کهگیلویه و بویراحمد..خبرنگاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کهگیلویه و بویراحمد..خبرنگاری
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : خبرنگاری
سطح دوره :

سرفصل

اهداف