برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-3935
توانمندسازی فعالان تولید محتوا
توانمندسازی فعالان تولید محتوا کلاس دوم
  از 02/03/14
تا 02/03/25
10 ساعت
تمام روز های هفته
00:10 - 23:59
1300ستادمرکزی نسرا
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف