برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10013-00-2410
دوره گرافیکی(تدوین)
دوره آموزش مجازی نرم افزار پیکس آرت
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش خراسان جنوبی
B10013-00-2414
دوره گرافیکی(تدوین)
دوره آموزش مجازی نرم افزار کاین مستر
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش خراسان جنوبی
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف