برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10018-00-2989
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی/استان سمنان
8 ساعت
از 00/09/19
تا 00/09/30
رایگان
190آموزش سمنان ثبت نام
ثبت نام
B10015-00-2995
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
دوره آموزشی صفر تا صد اینشات-گرمه
2 ساعت
از 00/09/20
تا 00/09/30
رایگان
175آموزش خراسان شمالی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف