برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10029-03-4355
دوره گرافیکی
آموزش جامع ساخت موشن گرافیک حرفه ای
مهلت ثبت نام : 03/01/30
از 03/01/30
تا 03/02/07
10 ساعت
شنبه
00:01 - 23:59
486آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
B10029-03-4356
دوره گرافیکی
دوره جامع آموزش عکاسی حرفه ای
مهلت ثبت نام : 03/01/30
از 03/01/30
تا 03/02/07
15 ساعت
شنبه
00:01 - 23:59
499آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
۲ ردیف