برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10011-00-2986
آموزش مقدماتی ایجاد فضاها و محتواهای تعاملی در شبکه های اجتماعی
آموزش مقدماتی کنشگری در شبکه های اجتماعی با محوریت اینستاگرام
3 ساعت
از 00/09/22
تا 00/09/24
رایگان
796آموزش تهران بزرگ ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف