برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10003-02-3940
"مهارت های هفتگانه رایانه ICDL"
ویژه شهرستان ملکان
  از 02/03/20
تا 02/03/31
0 ساعت
تمام روز های هفته
00:00 - 24:00
478آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف