برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10012-99-730
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه اول-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-762
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه دوم-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-806
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه سوم-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10029-00-2787
طراحی با موبایل
دوره پیشرفته تولید محتوا با تلفن همراه
10 ساعت
از 00/06/27
تا 00/07/05
رایگان
35آموزش لرستان ثبت نام
ثبت نام
B10026-00-2777
"مهارت های هفتگانه رایانه ICDL"
ICDL ..مهارت های هفت گانه کامیپوتر ..ک ب
30 ساعت
از 00/06/30
تا 00/07/18
رایگان
3آموزش کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی