برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10012-99-730
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه اول-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-762
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه دوم-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10012-99-806
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش نرم افزار فتوشاپ جلسه سوم-چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10013-00-2459
آموزش نرم افزار فتوشاپ
دوره آموزش مجازی نرم‌افزار فتوشاپ
0 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
90آموزش خراسان جنوبی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-2525
آموزش نرم افزار فتوشاپ
آموزش فتوشاپ آذربایجان غربی
10 ساعت
از 00/04/05
تا 00/04/15
رایگان
66ستادمرکزی نسرا ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی