برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
سواد رسانه ای
دوره سواد رسانه عمومی شهرستان شبستر
B10003-01-3158
  از 01/03/07
تا 01/03/26
8 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 24:00
149آموزش آذربایجان شرقی
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف