برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10012-99-976
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- دانشجویی- چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10022-99-871
شناخت کلیات فضای مجازی
آموزش مقدماتی -استان قم
15 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش قم
B10024-00-2524
فرصت ها و ضروت های نهاد خانواده برای فعالیت در فضای مجازی
نقش فضای مجازی بر سبک زندگی (فاریاب)
01 ساعت
از 00/04/06
تا 00/04/06
رایگان
53آموزش کرمان ثبت نام
ثبت نام
B10003-00-2517
سواد رسانه ای
دوره عمومی سواد رسانه ای ویژه شهرستان مراغه
08 ساعت
از 00/04/10
تا 00/04/31
رایگان
298آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف