برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10003-00-2993
سواد رسانه ای
دوره تخصصی سواد رسانه ای ویژه شهرستان بناب
8 ساعت
از 00/09/23
تا 00/09/30
رایگان
279آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
B10006-00-2980
سواد رسانه ای
خانواده ایمن در فضای مجازی - نسرا اصفهان
0 ساعت
از 00/09/24
تا 00/10/10
رایگان
928آموزش اصفهان ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف