برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10022-99-871
شناخت کلیات فضای مجازی
آموزش مقدماتی -استان قم
15 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش قم
B10012-99-976
دوره جامع آموزش توئیتر
آموزش توئیتر- دانشجویی- چهارمحال و بختیاری
2 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش چهارمحال و بختیاری
B10003-00-2809
سواد رسانه ای
دوره توانمندسازی روحانیون گردان های استان آذربایجان شرقی
8 ساعت
از 00/06/31
تا 00/07/30
رایگان
392آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف