برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10009-01-3571
تربیت رسانه ای
سواد رسانه(استاد:علیرضا آل داوود)+جوائز نقدی
  از 01/07/13
تا 01/07/30
23 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:00
974آموزش بوشهر
رایگان
ثبت نام
B10022-01-3417
خانواده و فضای مجازی
سواد رسانه مرکز فرهنگی خانواده - استان قم
  از 01/07/20
تا 01/08/15
15 ساعت
00:01 - 23:59
97آموزش قم
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف