برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10018-03-4382
توانمندسازی شمسا
مهلت ثبت نام : 03/03/07
الکترونیکی از 03/03/07
تا 03/03/25
4 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:55
729آموزش سمنان
رایگان
ثبت نام
B1-03-4369
آموزش سواد رسانه و تولید محتوا
ویژه اقشار
مهلت ثبت نام : 03/03/08
  از 03/03/08
تا 03/03/16
تمام روزهای هفته
00:10 - 23:59
تکمیل ظرفیتستادمرکزی نسرا
رایگان
B10027-03-4380
آموزش سواد رسانه و تولید محتوا
اصول عکاسی با تلفن همراه- استان گلستان
مهلت ثبت نام : 03/03/10
  از 03/03/10
تا 03/03/12
10 ساعت
شنبه پنج شنبه جمعه
01:00 - 23:59
160آموزش گلستان
رایگان
ثبت نام
B10012-03-4392
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1 چهارمحال و بختیاری
مهلت ثبت نام : 03/03/15
الکترونیکی از 03/03/15
تا 03/03/31
7 ساعت
01:00 - 23:59
395آموزش چهارمحال و بختیاری
رایگان
ثبت نام
B10026-03-4387
دوره توانمندسازی
رصد
مهلت ثبت نام : 03/03/16
  از 03/03/16
تا 03/03/31
10 ساعت
تمام روزهای هفته
01:00 - 00:01
129آموزش کهگیلویه و بویراحمد
رایگان
ثبت نام
B10026-03-4390
توانمندسازی شمسا
مهلت ثبت نام : 03/03/18
  از 03/03/18
تا 03/03/31
10 ساعت
تمام روزهای هفته
01:00 - 00:59
211آموزش کهگیلویه و بویراحمد
رایگان
ثبت نام
B10026-03-4388
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
رسانه محله
مهلت ثبت نام : 03/03/20
  از 03/03/20
تا 03/03/31
15 ساعت
تمام روزهای هفته
01:00 - 00:59
190آموزش کهگیلویه و بویراحمد
رایگان
ثبت نام
B10011-03-4383
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
ویژه کارمندان وزارت خانه ها،سازمان ها و ادارات تهران بزرگ
مهلت ثبت نام : 03/03/21
  از 03/03/21
تا 03/04/21
12 ساعت
تمام روزهای هفته
00:10 - 23:59
794آموزش تهران بزرگ
رایگان
ثبت نام
B10028-03-4372
استفاده موثر و هدفمند از شبکه های اجتماعی
دوره توانمندسازی فعالان شبکه های اجتماعی
مهلت ثبت نام : 03/03/24
حضوری از 03/03/24
تا 03/03/31
12 ساعت
تمام روزهای هفته
23:59 - 23:00
640آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10003-03-4396
کنشگری قرآنی
آموزش کنشگری موثر در فضای مجازی ویژه فعالان قرآنی/آذربایجان شرقی
مهلت ثبت نام : 03/03/25
  از 03/03/25
تا 03/04/15
00:10 - 23:59 977آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴۶ ردیف