برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10018-00-2989
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی/استان سمنان
8 ساعت
از 00/09/19
تا 00/09/30
رایگان
190آموزش سمنان ثبت نام
ثبت نام
B10015-00-2995
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
دوره آموزشی صفر تا صد اینشات-گرمه
2 ساعت
از 00/09/20
تا 00/09/30
رایگان
175آموزش خراسان شمالی ثبت نام
ثبت نام
B10011-00-2981
استفاده موثر و هدفمند از شبکه های اجتماعی
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
8 ساعت
از 00/09/20
تا 00/10/03
رایگان
865آموزش تهران بزرگ ثبت نام
ثبت نام
B10011-00-2986
آموزش مقدماتی ایجاد فضاها و محتواهای تعاملی در شبکه های اجتماعی
آموزش مقدماتی کنشگری در شبکه های اجتماعی با محوریت اینستاگرام
3 ساعت
از 00/09/22
تا 00/09/24
رایگان
797آموزش تهران بزرگ ثبت نام
ثبت نام
B10003-00-2993
سواد رسانه ای
دوره تخصصی سواد رسانه ای ویژه شهرستان بناب
8 ساعت
از 00/09/23
تا 00/09/30
رایگان
279آموزش آذربایجان شرقی ثبت نام
ثبت نام
B10006-00-2980
سواد رسانه ای
خانواده ایمن در فضای مجازی - نسرا اصفهان
0 ساعت
از 00/09/24
تا 00/10/10
رایگان
928آموزش اصفهان ثبت نام
ثبت نام
B10009-00-2992
تربیتی صالحین
دوره آموزش مهارتی شبکه نظام تربیتی صالحین
21 ساعت
از 00/09/25
تا 00/10/05
رایگان
2951آموزش بوشهر ثبت نام
ثبت نام
B10020-00-2921
سازندگی
دوره توانمند سازی تخصصی رسم جهاد استان فارس
8 ساعت
از 00/10/01
تا 00/10/15
رایگان
9399آموزش فارس ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۸ ردیف