برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10036-02-3979
سواد رسانه ای
سواد بصری جامعه زنان
  از 02/09/11
تا 02/09/17
168 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
631جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
B10029-02-4211
دوره گرافیکی
آموزش جامع ساخت موشن گرافیک حرفه ای
  از 02/09/11
تا 02/09/20
10 ساعت
شنبه
00:01 - 23:59
300آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
B1-02-4207
خانواده و فضای مجازی
  از 02/09/15
تا 02/09/30
20 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
تکمیل ظرفیتستادمرکزی نسرا
رایگان
B10031-02-4212
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح 1
الکترونیکی از 02/09/15
تا 02/10/01
20 ساعت
تمام روزهای هفته
00:05 - 23:59
862آموزش مرکزی
رایگان
ثبت نام
B10036-02-3980
خانواده و فضای مجازی
خانواده و فضای مجازی جامعه زنان
  از 02/09/18
تا 02/09/24
168 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
204جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
B10015-02-4213
توانمندسازی شمسا
دوره صفر تا صد پیکس آرت
الکترونیکی از 02/09/18
تا 02/09/25
2 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
458آموزش خراسان شمالی
رایگان
ثبت نام
B10036-02-3978
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
تربیت مدرس سواد رسانه جامعه زنان
  از 02/09/25
تا 02/10/01
168 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
527جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4140
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
دوره توانمند رسانه محله
  از 02/09/28
تا 02/09/30
6 ساعت
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
00:59 - 23:59
383آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4141
توانمندسازی فعالان حوزه فناوری و امنیت در فضای مجازی
توانمند سازی گروهان فنی
الکترونیکی از 02/09/28
تا 02/09/30
6 ساعت
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
00:59 - 23:59
365آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4142
رصد و تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی
دوره توانمند سازی گروهان رصد
الکترونیکی از 02/09/28
تا 02/09/30
6 ساعت
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
00:59 - 23:00
406آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۵ ردیف