برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10003-02-3939
امنیت در فضای مجازی
دوره آموزشی امنیت تلفن همراه ویژه شهرستان اهر
  از 02/03/10
تا 02/03/31
4 ساعت
تمام روز های هفته
814آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
B10016-02-3937
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
جریان سازی در رسانه ها ویژه دشت آزادگان
  از 02/03/11
تا 02/03/31
10 ساعت
00:10 - 23:00
393آموزش خوزستان
رایگان
ثبت نام
B10015-02-3920
خانواده و فضای مجازی
  از 02/03/14
تا 02/03/15
0 ساعت
152آموزش خراسان شمالی
رایگان
ثبت نام
B1-02-3935
توانمندسازی فعالان تولید محتوا
توانمندسازی فعالان تولید محتوا کلاس دوم
  از 02/03/14
تا 02/03/25
10 ساعت
تمام روز های هفته
00:10 - 23:59
1300ستادمرکزی نسرا
رایگان
ثبت نام
B1-02-3917
توانمندسازی فعالان حوزه فناوری و امنیت در فضای مجازی
  از 02/03/15
تا 02/03/25
10 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 23:59
510ستادمرکزی نسرا
رایگان
ثبت نام
B10003-02-3921
خانواده و فضای مجازی
شهرستان هشترود
  از 02/03/15
تا 02/03/27
0 ساعت
تمام روز های هفته
00:00 - 24:00
138آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
B10003-02-3922
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
شهرستان عجب شیر
  از 02/03/15
تا 02/03/27
0 ساعت
تمام روز های هفته
00:00 - 24:00
33آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
B10003-02-3940
"مهارت های هفتگانه رایانه ICDL"
ویژه شهرستان ملکان
  از 02/03/20
تا 02/03/31
0 ساعت
تمام روز های هفته
00:00 - 24:00
478آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۸ ردیف