برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10013-00-2406
تدوین
دوره آموزش مجازی نرم‌افزار پریمیر
0 ساعت

قابل پرداخت : 900,000
تکمیل ظرفیتآموزش خراسان جنوبی
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
تدوین
۱ ردیف