برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10026-03-4387
دوره توانمندسازی
رصد
مهلت ثبت نام : 03/03/16
از 03/03/16
تا 03/03/31
10 ساعت
تمام روزهای هفته
01:00 - 00:01
128آموزش کهگیلویه و بویراحمد
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف