برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
هدایت و توانمند سازی گردان های سایبری
رسانه محله - قم
B10022-01-3157
  از 01/02/31
تا 01/03/20
0 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
06:00 - 23:59
254آموزش قم
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف