برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10009-00-2992
تربیتی صالحین
دوره آموزش مهارتی شبکه نظام تربیتی صالحین
21 ساعت
از 00/09/25
تا 00/10/05
رایگان
2951آموزش بوشهر ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
تربیتی صالحین
۱ ردیف