برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4144
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
توانمند سازی گروهان شبکه اجتماعی
از 02/09/28
تا 02/09/30
6 ساعت
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
00:59 - 23:00
581آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف