برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10013-01-3526
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
دوره جریان شناسی در رسانه - خراسان جنوبی
  از 01/07/14
تا 01/07/20
0 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:01 - 23:59
820آموزش خراسان جنوبی
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف