برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10011-00-2981
استفاده موثر و هدفمند از شبکه های اجتماعی
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
8 ساعت
از 00/09/20
تا 00/10/03
رایگان
865آموزش تهران بزرگ ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی