درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره همایش روز غدیر بوشهر در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره همایش روز غدیر بوشهر
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : فرهنگ عمومی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 23 ساعت

سرفصل

اهداف

همایش روز غدیر بوشهر