درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اقتصاد در فضای مجازی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اقتصاد در فضای مجازی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : اقتصاد
سطح دوره : پیشرفته

سرفصل

اهداف