درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خبرنویسی پیشرفته در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خبرنویسی پیشرفته
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : خبرنگاری
سطح دوره : پیشرفته

سرفصل

اهداف