درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مصاحبه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مصاحبه
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : خبرنگاری
سطح دوره : مقدماتی

سرفصل

اهداف