درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره "مهارت های هفتگانه رایانه ICDL" در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره "مهارت های هفتگانه رایانه ICDL"
نوع دوره :
ماهیت دوره : آموزش نرم افزارهای کاربردی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف