درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره توانمند سازی مسئولان نسرا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره توانمند سازی مسئولان نسرا
نوع دوره :
ماهیت دوره : توانمند سازی مسئولین نسرا
سطح دوره :

سرفصل

اهداف