برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10019-02-3877
دوره توانمندسازی
آموزش کامل نرم افزار kinmaster
  از 02/01/01
تا 02/01/15
0 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 23:59
1799آموزش سیستان و بلوچستان
رایگان
ثبت نام
B10011-02-3879
کلیات سواد رسانه
کلیات سوادرسانه‌ای منطقه 14 تهران
الکترونیکی از 02/01/10
تا 02/01/31
7 ساعت
00:01 - 23:59
1994آموزش تهران بزرگ
رایگان
ثبت نام
B10011-02-3880
"مهارت های هفتگانه رایانه ICDL"
مهارت‌های هفتگانه رایانه (ICDL) تهران بزرگ
  از 02/01/10
تا 02/01/31
12 ساعت
00:01 - 23:59
1989آموزش تهران بزرگ
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف