برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10016-02-4295
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
دوره تربیت مدرس سواد رسانه ای خوزستان
مهلت ثبت نام : 03/01/30
  از 03/01/30
تا 03/01/31
4 ساعت
00:01 - 23:59
235آموزش خوزستان
رایگان
ثبت نام
B10020-03-4370
سواد رسانه ای
آژمون سوادرسانه اوز
مهلت ثبت نام : 03/01/30
الکترونیکی از 03/01/30
تا 03/02/05
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
9946آموزش فارس
رایگان
ثبت نام
B10029-03-4353
نرم افزارهای موبایلی
آموزش جامع تولیدمحتوا با موبایل
مهلت ثبت نام : 03/01/30
  از 03/01/30
تا 03/02/07
10 ساعت
جمعه
00:01 - 23:59
434آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
B10029-03-4354
آموزش نرم افزار فتوشاپ
فوتوفن (آموزش صفر تا صد نرم افزار فتوشاپ)
مهلت ثبت نام : 03/01/30
  از 03/01/30
تا 03/02/07
14 ساعت
شنبه
00:01 - 23:59
419آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
B10029-03-4355
دوره گرافیکی
آموزش جامع ساخت موشن گرافیک حرفه ای
مهلت ثبت نام : 03/01/30
  از 03/01/30
تا 03/02/07
10 ساعت
شنبه
00:01 - 23:59
486آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
B10029-03-4356
دوره گرافیکی
دوره جامع آموزش عکاسی حرفه ای
مهلت ثبت نام : 03/01/30
  از 03/01/30
تا 03/02/07
15 ساعت
شنبه
00:01 - 23:59
499آموزش لرستان
رایگان
ثبت نام
B10007-03-4365
توانمندسازی شمسا
دوره آموزش بدو ورود گردان های سایبری - البرز
مهلت ثبت نام : 03/01/31
الکترونیکی از 03/01/31
تا 03/03/31
8 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
918آموزش البرز
رایگان
ثبت نام
B1-03-4369
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
دوره آموزشی سوادرسانه ویژه اقشار
مهلت ثبت نام : 03/02/11
  از 03/02/11
تا 03/02/24
تمام روزهای هفته
00:10 - 23:59
939ستادمرکزی نسرا
رایگان
ثبت نام
B10015-03-4366
توانمندسازی فعالان تولید محتوا
دوره پیشرفته طراحی با تلفن همراه
مهلت ثبت نام : 03/02/21
  از 03/02/21
تا 03/02/23
6 ساعت
00:59 - 23:59
812آموزش خراسان شمالی
رایگان
ثبت نام
B10015-03-4367
توانمندسازی شمسا
دوره بدو ورود به فضای مجازی
مهلت ثبت نام : 03/03/28
  از 03/03/28
تا 03/03/30
4 ساعت
00:59 - 23:59
869آموزش خراسان شمالی
رایگان
ثبت نام
۱۰ ردیف